TwinHeat Biobrændselsanlæg

TwinHeat A/S er en 100 % dansk producerende virksomhed med produktion i Danmark, som startede i 1980 i Viborg med at udvikle biobrændselsanlæg, som et alternativ til fyringsolie.

Op gennem årene har TwinHeat udviklet et bredt program af Biobrændselsanlæg samt fuldautomatiske silosystemer. Anlæggene spændte fra kompakte anlæg på 10kW, til mindre industrianlæg på op til 250kW.

TwinHeat Stokerfyr kendt for at kunne anvende de fleste typer biobrændsler, og alle TwinHeats anlæg er afprøvet og godkendt i henhold til DS/EN 303-5 på brændselstyperne træpiller, korn og flis som er CO2-neutrale.

Hvordan kan vi hjælpe?

Vil du lære TwinHeat Biobrændselsanlæggene bedre at kende, kommer vi gerne på besøg hos dig, ringer dig op eller fremsender materiale og udarbejder tilbud/overslag.

Du kan også besøge TwinHeat´s website og få indblik i de forskellige anlæg og deres funktionaliteter. Her finder du specifikationer og billeder af anlæggene samt en beregningsmodel, hvor du kan beregne besparelsen i forhold til olie og gas m.v..

Jens Hosbond

Klar til at høre mere?

Kontakt Jens Hosbond

Telefon 98 37 83 44

Mail: jens@sumas.dk