Tilskud til energiløsninger

Ved opsætning af energibesparende varmeløsninger kan der søges tilskud fra staten på baggrund af opnåede energibesparelse.

Vi søger tilskuddet hjem for dig og fratrækker det på fakturaen ved køb af vores energiløsninger. Der kan kun søges én gang til energibesparende løsninger.

Ønsker du selv at beregne din energibesparelse, kan du benytte “Standardværdi-beregneren” i Standardværdikataloget, som varetages af net- og distributionsselskaberne med bistand fra Teknologisk Institut og værdierne godkendes af Energistyrelsen.

Du kan også benytte beregneren på Sparenergi.dk, hvor du kan se, hvad du kan spare ved at skifte til en ny type varmekilde samt læse om hvilke tilskudsmuligheder, der findes. Siden varetages af Energistyrelsen.

Tilskudsregler VVS