KUHN HR + Venta 1030 såkombination med Seedflex

KUHN rotorharve-såkombination

3-4 m arbejdsbredde, op til 1.800 ltr. tank. Komplet nyt KUHN rotorharvesåsæt

Beskrivelse

HR-Venta såkombination er dimensioneret til stor belastning og effektivt brug. Valsen er bygget med en dobbeltramme, hvorpå den store såtank med en kapacitet på op til 1.800 ltr. er placeret. Seedflex skærarrangementet leverer ”High speed farming”, og sammen med de nye effektive rotorharver er du sikker på, at HR-Venta 1030 rotorsåsættet udfører perfekt afgrødeetablering.

  • ISOBUS er standard på Venta 1030. Maskinen kan styres fra eksterne ISOBUS-computere.
  • Radar hastighedsmåling til den elektriske uddosering arbejder faktuelt og præcist. Elektrisk uddosering giver stor fleksibiltet.
  • Efterharve er standard, det sikrer dækning af såsæden og en god afslutning.
  • Stort låg Det store låg lukker helt op for nem påfyldning. Markedets laveste påfyldningshøjde ved denne maskinstørrelse.